Újabb sikeres lépések a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésében

A korábbi évek beruházásainak köszönhetően az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás területén már bevezetésre került az Európai Uniós szintű hulladékgazdálkodás és sikeresen elindult a szelektív hulladékgyűjtés, csökkentve ezáltal a lerakásra szánt hulladék mennyiségét. A Társulások 2017-ben Támogatási Szerződést kötöttek a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal a meglévő rendszerük továbbfejlesztése érdekében. A vissza nem térítendő támogatás összege: 1 599 999 992 Ft.

A Társulások arra törekednek, hogy a beruházás révén a meglévő hulladékgazdálkodási rendszerüket egységesítsék, melynek köszönhetően sok-sok éven át egységesen magas színvonalon biztosítják a régióban keletkező hulladék kezelését. Az újabb fejlesztések megvalósulásával egyúttal teljesül a Hulladékgazdálkodási Törvény előkezelésre, hasznosításra vonatkozó előírása, szem előtt tartva az Európai Unió elvárásait, ezáltal hatékonyabb és gazdaságosabb üzemeltetés válik lehetővé.

A projektnek köszönhetően lehetőség nyílt a Társulások 143 települését kiszolgáló edényzetek beszerzésére, valamint a meglévő jármű- és géppark bővítésre kerül, továbbá egy nagyszabású telephelyfejlesztés kerül kivitelezésre.

A projekt által egy jelentős mérföldkőhöz jut a régió, hiszen egy korszerű, környezetbarát és példamutató hulladékgazdálkodási rendszer fogja szolgálni a lakosokat.